Påminnelse om restlista för våren och sommarens tävlingar

En påminnelse om att det är dags att betala in till årets restlista och nedan är information om vad som gäller. Även om jag går igenom den ett antal gånger så brukar det dyka upp lite fel. Så därför ber jag er alla granska den avgift det står att ni ska betala och stämmer det inte så rättar vi självklart till det!

Här är restlistan: Restlista del1 2017

 

Regler (i kortversion):

 • För att representera Täby OK i tävlingar ska du vara aktiv medlem (gäller även öppen klass).
 • Följande betalar du själv:
  • Ej start
  • Avgift för efteranmälan
  • Eventuella extra avgifter (tältplats, mat etc)
  • Startavgifter för ”sommartävlingar” (från midsommar-tom 5-dagars) gäller även ungdomar
  • Vuxen (21 år->) betalar tävlingslicens (500 kr) eller samtliga startavgifter.

Utifrån dessa regler och ett utdrag från Eventor så har jag sammanställt en lista där det framgår vad varje medlem ska betala. I denna lista framgår vad varje medlem ska betala och varför. Eftersom utdragen ur Eventor kan ha felaktigheter så ber jag er kontrollera uppgifterna och meddela om något är fel. Är det något fel så korrigera själv beloppet, betala in rätt belopp och meddela varför du har ändrat.    

Följande fel brukar dyka upp:

 • Du har endast deltagit en dag vid en flerdagarstävling (t ex sprungit öppen bana en dag) men som restbelopp står en avgift som motsvarar flera dagar.
 • Du har startat men i utdraget från eventor så står det markerat ”ej start”
 • Du har fått en restavgift för en träning (borde inte förekomma, men detta ska du förstås inte betala för).
 • Som sagt – korrigera så det blir rätt belopp, betala in detta och meddela vilken ändring du gjort.    

Tävlingsavgift / medlemsavgift: 

Det är några som missat tävlingslicensen. Detta är 500 kr/år och när den är betalt så står klubben för den ordinarie startavgiften för alla tävlingar förutom sommartävlingar.   Jag har försökt markerat för några av er att ni sannolikt ”tjänar” på att betala in tävlingslicens.    

Inbetalning snarast:

Inbetalning till restlistan sker snarast till bankgiro 5643-9300 eller swish 1231476761. Ange att det avser restlistan och vilka inbetalning gäller för.    

Frågor och synpunkter:  

Frågor och synpunkter skickas till Birgitta Olsson, birgitta.olsson63@gmail.com.

Kommentera