Årsmöte måndagen den 12 mars

Årsmötet kommer att vara måndagen den 12 mars och formell kallelse kommer upp inom närmsta veckan, den ska kommunicerad 3 veckor innan. Däremot ska motioner vara inne en månad innan enligt våra stadgar.

Från våra stadgar; ”Förslag från medlem (motion) ska vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet.” och ”Kallelse till årsmötet och förslag till föredragningslista ska av styrelsen senast tre veckor före mötet tillhandahållas medlemmarna på sätt styrelsen bestämt.”

Jag har väckt frågan om vi ska göra några små stadgekorrigeringar, vi får se vad som hinns med innan årsmötet. Boka in 12 mars och ev motioner skickas till styrelsen före nästa tisdag den 13 februari.

Kommentera