Valberedningens förslag till årsmötet i morgon

Sedan det preliminära förslaget har ett fåtal ändringar och kompletteringar gjorts. Om du har någon fråga kontaktar du oss i valberedningen.
Valberedningens-arbete-2018_03_12-förslag

Anna Röken (anna.roken@gmail.com),
Sven Johansson (sven.johansson@gmail.com) eller
Johan Palmgren (palmgrenjohan@gmail.com)

Kommentera