Många medlemsavgifter saknas

Fler än 100 medlemmar har ännu inte betalt årsavgiften för 2018. Jag vill att ni som inte gjort det betalar omedelbart. Det skulle vara betalt senast den 31 januari. De som inte betalar nu kommer att avaktiveras ur Eventor och kan därefter inte anmäla sig till tävlingar.

Norman Thulin/kassör

Kommentera