Påminnelse! Kallelse! Kartistoppning till Gillingedubbeln. 11 & 12 april

Hej,
Onsdag 11 och torsdag 12 april önskas så många som möjligt till Skavlöten kl 19 för att hjälpa till att stoppa i tävlingskartorna i plastfickor till våra tävlingar. Då det väntas många deltagare till tävlingarna har vi även bokat upp torsdagen som reserv ifall vi inte hinner färdigt.

Välkomna
Peter

Kommentera