Det händer i klubben – strategidag 19 maj och uppstyrda rutiner

Tävlingssäsongen är i full gång och många av oss ses både i träningsskogen och på tävlingar. Parallellt med det fortsätter vi i både styrelse och kommittéer med vårt strategiska och operativa arbete runt hela vår verksamhet. I styrelsen jobbar vi kontinuerligt på vårt arbete för att utveckla klubben. Nästa steg är att vi bjudit in alla kommittéer till en strategidag där vi kommer att inventera, uppdatera och komplettera de styrdokument vi har att hålla oss till. Förfina den starka grund vi i TOK står på vad gäller rutiner och riktlinjer. Om du som kommittémedlem inte anmält dig än, gör det via mailet som du bör ha fått via svenska lag.

Vi har även infört en ny rutin runt vårt arbete i styrelsen för att göra oss mer tillgängliga för alla i klubben. Framöver kommer vi att boka och informera om alla våra styrelsemöten halvårsvis. Informationen publiceras på den nya websidan, lättillgängligt för alla. Detta för att ge alla som har något de vill att vi ska ta upp på våra möten, chans att komma in med sina ärenden minst en vecka före varje möte.

Tidigare i maj hade vi även ett möte där styrelsen, arrangemangskommittén och orienteringskommittén var representerade. Där diskuterades främst hur arbetet och kommunikationen mellan styrelsen och kommittéer behöver vara för att samarbetet ska flyta på ett smidigt sätt. Summan var att styrelsen behöver vara tydligare i sin kommunikation och mer transparent med sina beslut. Vi var även överens om att styrelsen ska förankra sina beslut tydligare och om kommittéerna har frågor ska dessa tas upp på ett positivt, konstruktivt sätt.

Heja Täby OK!

Kommentera