Personändring i OL-kommittén

OL-kommittén har ändrats på så sätt att Mats Ajling och jag bytte plats i mars/april-skiftet, så numer är Mats Ajling sammankallande i kommittén. I övrigt oändrat.

Kommentera