Bli medlem

För att bli medlem i Täby Orientering så betala in medlemsavgiften till klubbens bankgiro 5643-9300, ange noga vad betalningen avser. Se information om vilka medlemsavgifter som gäller under rubriken Klubbuppgifter och sedan Medlemsavgift.

Skicka ett mail till eventor@tabyok.se med uppgift om personnummer, adress och telefon.

Vill du veta mer om vår ungdomsverksamhet och/eller ansöka om att träna med en av våra ungdomsgrupper se information under rubriken Ungdom. OBS! Du måste ansöka separat till en av våra ungdomsgrupper om du vill vara med och träna, detta för att vi ska kunna närvarorapportera och få bidrag från stat/kommun samt skicka ut kallelser och info om träningar och tävlingar.

För övriga frågor skicka ett mail till bli_medlem@tabyok.se