Motionsorientering

MotionsOrientering – orientera som klubblös

Vad? : Med MotionsOrientering syftas här på det koncept som initierats av Svenska
Orienteringsförbundet och som ffa vänder sig till dig som vill orientera ”på egen hand”, utan att vara
medlem i någon OL-klubb.

Konceptet består av regelbundet återkommande tävlingar av lite, organisatoriskt sett, enklare slag. I
Stockholm finns två ”serier”, den Norra och den Södra. Konceptet vänder sig till vem som helst som
vill ut och orientera på riktig OL-karta, med riktiga OL-skärmar, med riktig tidtagning och under,
enklare men ändock, tävlingsliknande former. Konceptet föreskriver att det skall finnas enkla banor
för dig som vill prova på och svårare och längre banor för dig som är mer van vid orientering och som
vill ha lite mer utmaning.

För mer info : http://www.motionsorientering.se