Organisation

Täby Orientering är organiserad med en styrelse och ett antal kommittéer för olika verksamhetsområden. För 2017 ser organisationen ut enligt nedan:

Styrelse för Täby Orientering

Ordförande Johan Balck 070 513 03 04
Vice ordförande Maria Berglund  072 728 52 58
Sekreterare Willy Ljungdell 070 952 27 31
Kassör - kassor@tabyok.se Norman Thulin 070 760 94 46
Ledamot Viktoria Hedenlund 070 728 17 27
Ledamot Karin Hansson 070-632 30 86
Ledamot Johan Lindqvist 070-4269252
Representanter för olika kommittéer:
Arrangemang Johan Hofstedt  070-190 01 88
OL Mats Herbert  073 350 33 66
Ungdom Karin Hansson  070 632 30 86
Stugan/Skavlöten Ingela Johansson  072 334 12 13
Information Niklas Röken  08 652 70 07
Urval av övriga funktionärer
Medlemsregister Vakant Vakant
Klubbkläder Viktoria Hedenlund 070 559 25 81
Oskytte Roland Hellberg 073 082 78 78
25mannarepresentant Johan Hofstedt 070-190 01 88

Presentation av kommittéerna

Arrangemang och kartkommittén

 • Genomföra nationella tävlingar
 • Representera klubben i 25mannaföreningen
 • Representera klubben i Norrkartor
 • Slutligt färdigställa kartan över centrala Täby

OL-kommittén

 • Organisera klubbträningarna i samarbete med ungdomskommittén
 • Svara för klubbens åtagande i Norrklubbsträningarna
 • Ansvarar för planering av resor till JSM och SM
 • Ansvarar för planering av resor till Silva Leage och
 • Ansvara för planering och genomförande av gemensam klubbresa på våren

SkidOL-kommittén ingår som en del i OL-kommittén

 • Ansvara för SkidO-verksamheten i klubben inklusive tillhörande budget.
 • Hålla en aktuell översikt över viktiga tävlingar och informera om detta i klubben.
 • Planera resor/deltagande i USM/JSM/SM
 • I aktuella fall planera resor/deltagande i UEM/JVM/VM med tillhörande uttagningstävlingar.

Ungdomskommittén

 • Ansvara för ungdomsträningarna
 • Ansvara för ungdomsläger och resor till ungdomstävlingar
 • Ansvara för ungdomars deltagande i distriktets ungdomsläger och resor

Stugkommittén

 • Ansvarar för serveringen på Skavlöten
 • Ansvarar för jourschemat på Skavlöten
 • Ansvarar för Ullmaxförsäljning och klubbkläder
 • Ansvarar för Hagbystädningen

Informationskommittén

 • Producera klubbtidningen SkogsTOKen
 • Ansvara för publicering av medlemsmatrikeln
 • Ansvara för klubbens hemsida